Otterup Kenpo Studio, Klintebjerg Efterskole og DGI Fyn har sammen sat forløbet FOKUS i værk, for at bidrage til børn og unges lige adgang til foreningslivet. Samarbejdet nedbryder barrierer for foreningsdeltagelse, for børn og unge med særlige behov, med hjælp fra kendte voksne, gives en tryg indgang til at komme ud i foreningslivet.

 

Selvom FOKUS er en veldokumenteret samarbejdsmodel, er det første gang der afvikles et forløb i Nordfyns Kommune. Forløbet kom på plads da DGI Fyn modtog en henvendelse fra Klintebjerg Efterskole, som ønskede at eleverne skulle prøve kræfter med foreningslivet. Otterup Kenpo Studio var straks med på idéen.

 

Otterup Kenpo Studio står for en ugentlig træning af en gruppe elever fra efterskolen i 12 uger. Træningen foregår i Nordfyns Tae Kwon Do & Kenpo Selvforsvars Studio i Otterup. Det er 12 ugers forløb der startede i februar og fortsætter til maj.

En øvebane til foreningslivet.

Erfaringer viser, at foreningsdeltagelse i skoletiden giver de unge vigtige succesoplevelser, som har betydning for den enkeltes koncentration, relationer og trivsel. Det er særligt tre elementer, der har stor betydning for et velfungerende forløb: tæt voksenkontakt, en lille gruppe og idrætter med fast struktur og klare rammer.

FOKUS-forløbet bygger bro mellem forening og efterskole, og hjælper eleverne til at tage det første skridt ind i foreningslivet. Dette har stor værdi for det enkelte barn – og for foreningen, som oplever øget kendskab og potentielt nye medlemmer.

Man kan kalde FOKUS-forløbet for eleverne for en øvebane til foreningslivet, hvor eleverne får indsigt i foreningslivet, og har mulighed for at øve sig på, hvordan man begår sig i foreningsrammer. Læring der kan bruges både på efterskolen, men også når de er færdige med deres efterskoleophold.

Det er allerede en succes

Eleverne bliver medlem af Otterup Kenpo Studio, men deres træning foregår på et lukket hold i dagtimerne i elevernes skoletid. Selvom FOKUS-forløbet endnu ikke er afsluttet er det allerede er succes. Effekten af forløbet, hvor eleverne kender instruktører og rammerne, har allerede banet vejen til foreningslivet, hvor flere af eleverne nu selv cykler for at deltage i klubbens almindelige holdtræning om aftenen.

”Instruktørerne i Kenpo Studio har en god tilgang til eleverne. Træningen har givet gåpåmod og en kropslighed, for en gruppe elever der ellers er meget stillesiddende.  Det er en ægte succesoplevelse for de unge, der mærker de kan begå sig i en forening, på trods af forskellige udfordringer som autisme, ADHD eller indlæringsvanskeligheder” udtaler Søren Bang Olsen, lærer på Klintebjerg Efterskole.

Samarbejde giver mod på mere

”Vi har brugt forløbet som en kick-start for vores klub, efter vi skiftede lokaler fra hallen til byen. Nu samarbejder vores to klubber, Kenpo Studio og Nordfyns Tae Kwon Do Klub, om FOKUS-forløbet for de unge. Vi er glade for, at DGI har hjulpet os i gang. Det har skabt nye muligheder og på den måde udviklet vores klub. Samtidig er vi imponeret over efterskolen, der har været klar på at udfordre både deres elever og lærer, udenfor deres vante rammer på skolen.

Forløbet er gået over al forventning, derfor har vi søgt kommunen om tilskud, til at fortsætte til efteråret. Vi drømmer om, at udvide samarbejdet med endnu flere skoler – så man er velkommen til at kontakte mig hvis der er flere der er interesseret”- udtaler Johnny Hansen, formand for Otterup Kenpo Studio.

 

Opfordring: Det er muligt at se træning, mandage mellem 14.30-15.30, efter aftale med Johnny Hansen.

Kontakt:

Johnny Hansen, formand Otterup Kenpo Studio, tovholder og instruktør, 40 16 44 85, johnny@bechsgaard-hansen.dk 

Søren Bang Olsen, tovholder for Jagt- & Fiskerilinjen, Klintebjerg Efterskole, 51 90 00 11, soeren.bang@hotmail.com  

Anne Toftelund Jensen, DGI Konsulent, 24 67 32 24, anne.toftelund.jensen@dgi.dk

 

Om projektet:

DGI Fyn arbejder med at skabe mangfoldige og rummelige idrætsfællesskaber og bakker derfor op om FOKUS-forløbet. Hos DGI arbejdes der med kroppens ABC og bevægelsesglæde uanset alder og evner/forkundskaber.

 

FOKUS er en veldokumenteret samarbejdsmodel, for skole-foreningssamarbejde med inklusionsperspektiv, der har blik for børn og unge med ADHD eller lignende udfordringer. Modellen er afprøvet i forskellige idrætter og udbredt til skoler og kommuner over hele landet, Erfaringer viser, at foreningsdeltagelse i skoletiden giver eleverne vigtige succesoplevelser, som har betydning for den enkeltes koncentration, relation og trivsel.

Otterup Kenpo Studio er en social og rummelig klub med 51 medlemmer. Kenpo er et selvforsvarssystem, og i FOKUS-forløbet arbejdes der bl.a. med koordinering og motoriske færdigheder, personlig opmærksomhed og sikkerhed samt kropssprog, og ikke at forglemme – at have det sjovt! Kenpoteknikken handler mere om det funktionelle end om det er stilistisk korrekt fx går man ikke op i, om vinklen på ens arm er korrekt, når man udfører en øvelse, modsat dét man kender fra traditionel kampsport. Altså er Kenpo en stilart, hvor teknikken tilpasses den enkelte, og ikke den enkelte der skal tilpasse sig teknikken.

Klintebjerg Efterskole er en efterskole for unge med særlige behov. Klintebjerg Efterskole tilbyder undervisning og ophold til unge mellem 14 og 18 år, der har gået i folkeskolens specialklasse. På mange måder fungerer efterskolen som en ganske almindelig efterskole, og selvom Klintebjerg er en efterskole for unge med særlige behov, får elever til stadighed den fulde oplevelse af det at gå på efterskole. Det, som de er allerbedst til, er at få unge med særlige behov til at fungere med andre mennesker.